خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان مازندران

 

نام استان:

 

مازندران

نام رئیس هیئت:

 

آقای محمد علی نژاد

 09111244588

نام نایب رئیس:

 

خانم خدیجه شریف نتاج

 

نام دبیر هیئت:

 

سید حمید شریعت پناهی

 

تلفن هیئت:

 

2253080 – 0151

فاکس هیئت:

 

2253080 – 0151

2210441 - 0151

(فاکس رئیس هیئت)

وب سایت هیئت:
 

 http://mazandaranchess.com