مربیان، داوران، بازیکنان

 

 v   اسامی مربیان

 

·         مربی ارشد فیده :

       1. خسرو شیخ هرندی

       2. هاملت تومانیان

 

·         مربیان بین المللی :

1.       حسین آریانژاد

2.       آرش اکبری نیا

3.       افشین حاجی سید ابوالقاسم تهرانی

4.        ابراهیم حق شناس

5.       آرش روغنی

6.       محسن قربانی

7.       هادی کریمی

8.       سید حامد موسویان

9.       محمد رضا قربانیان

 

 

 v اسامی داوران

 

·         داوران بین المللی  INternational Arbiter (IA):

1.       فریدون اسکندری

2.       غلامحسین اکبرزاده

3.        اکبر باقری

4.       تقی برادری ازقد

5.       حمید رضا پورشاهماری

6.       مهرداد پهلوان زاده

7.       سیاوش خواجه ای

8.       حسینقلی سالور

9.       رینا فقیه نوبری

10.   حسین کاظمی آشتیانی

11.    ناصر کنعان آذر

12.    حسین گلشنی

13.   آبتین گلکار

14.    سید کاظم مرتضوی یزدی

15.     سید عبد الله مصلحی

16.    علیرضا مظفری

17.    ابوالقاسم نجیب

18.   عباسعلی وحید دستجردی

19.    کاوه هنری

 

·         داوران فدراسیون بین المللی  Fide Arbiter (FA) :

1.       آروین ابریشمی

2.       پریسا بازآئی

3.       هادی بخشایش

4.       علیرضا تفریشی

5.       امیر علی تقی خانی

6.       افشین حاجی سید ابوالقاسم تهرانی

7.       معصومه حنانی صفت

8.       احمد رضائی قلعه

9.       روشنک روشن طبری

10.   محمد کرمی

11.   هادی کریمی

12.   مقصود گیاهی

13.   محمد رضا لاجوردی زاده

14.   باقر ملا قربانی

15.   علیرضا موسی علی

16.   رضا مهدی پور

17.   امیر عرفان هاشمی