اخبار

۲۳ دی ۱۳۹۷

دوره مربیگری درجه 3 اینترنتی

کمیته آموزش فدراسیون شطرنج برگزار می کند : اولین دوره مربیگری درجه 3 به صورت اینترنتی • این دوره از تاریخ 2/11/97 لغایت 5/11/97 به مدت 4 روز توسط کمیته آموزش فدراسیون شطرنج برگزار خواهد شد. • هزینه شرکت در کلاس مربیگری درجه3 اینترنتی برای هر نفر مبلغ 200،000 (دویست هزار) تومان است. این مبلغ تا تاریخ 30/10/97 می بایست به حساب شماره 0105759838007 بنام فدراسیون شطرنج نزد شعبه پیام انقلاب اسلامی بانک ملی یا شماره کارت 6037991899903003 واریز و فیش آن در فرم ثبت نام که به صورت اینترنتی است، ضمیمه گردد.