خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان خراسان جنوبی

 

نام استان:

 

خراسان جنوبی

نام رئیس هیئت:

 

 

محمد خسروی

نام نایب رئیس:

 

 

زهره بهدانی

خانم متین خسروی

نام دبیر هیئت:

جواد میرزایی

تلفن هیئت:

 

32424457 – 056

فاکس هیئت:

 

32441677 – 056

وب سایت هیئت:          http://birjandchess.ir