خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان آذربایجان شرقی

 

نام استان:

 

آذربایجان شرقی

نام سرپرست هیئت:

 

آقای سید وحید میرزاده

 

نام نایب رئیس:

 

خانم سونا سید طراح

 

نام دبیر هیئت:

 

آقای مقصود گیاهی

09143059637

تلفن هیئت:

 

5539252- 0411

فاکس هیئت:

 

5573959 - 0411

وب سایت هیئت: http://www.eazchess.ir