خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان خراسان رضوی

 

نام استان:

 

خراسان رضوی (مشهد)

 

نام سرپرست هیئت:

 

رضا پاشانجاتی

 

نام نایب رئیس:

 

 

جمیله عرفانیان

 

نام دبیر هیئت:

 

اسدالله طالبی

 

تلفن هیئت:

 

7635815– 0511

2469070– 0511

فاکس هیئت:

 

2461250-55 – 0511

وب سایت هیئت:  

     

http://www.razavichess.com