مسابقات سریع قهرمانی رده های سنی کشور

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر فدراسیون شطرنج
نوع مسابقات : کشوری
۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر 8, 10, 12 سال پسران و دختران کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397 در محل فدراسیون شطرنج برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات

 

https://bit.ly/2HbBZQX