مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر چیان می
نوع مسابقات : آسیایی
۱۲ فروردين ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا در رده های 8, 10, 12, 14, 16 و 18 سال پسران و دختران از تاریخ 10 تا 20 فروردین ماه سال 1397 در شهر چیان می تایلند برگزار خواهد شد.

مقررات مسابقه