المپیاد زیر 16 سال جهان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر احمد آباد
نوع مسابقات : جهانی
۱۹ آذر ۱۳۹۶

تیم ملی نوجوانان ایران قهرمان سالهای 2015 و 2016 جهان به مسابقات المپیاد زیر 16 سال جهان اعزام خواهد شد.