سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان خراسان جنوبی -  شهر بیرجند
نوع مسابقات : کشوری
۲ اسفند ۱۳۹۵

سومین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران استاندارد و بلیتس(ریتد) از 5 تا 10 فروردین به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.