استان بوشهر

نام شهر / شهر بوشهر
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 باشگاه شطرنج فرزین بوشهر بوشهر بوشهر بوشهر.خیابان عاشوری.نبش خیابان یادگار روبروی بانک صادرات روبر فرهاد هاشمی   @farzinchesss 7733542404
2 پارسا مهر بوشهر کنگان کنگان خیابان برق پشت حسینه اذربایجانی ها علی دهقانی     9391808544