استان اصفهان

نام شهر / شهر اصفهان
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 رایمند اصفهان شهرضا خیابان شهید بهشتی روبروی کوچه باغ بزرگ جنب بانک ملت پاساژ ایزدی طبقه دوم امیرحسین خسروانی   @bashgahshatranjraymand 3153231348
2 اندیشه بهارستان اصفهان بهارستان میدان ولی عصر خیابان الفت شرقی نبش خیابان جنت حسینقلی جوکار     @  andishehebaharestan 3136801227
3 اندیشه اصفهان اصفهان خیابان محتشم کاشانی (دقیقی)- روبروی رستوران ابوالفضل (جنب بانک شهر)- ساختمان ندا دانش دادگر     36287695
4 باشگاه شطرنج امیرکبیر اصفهان اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان کاخ سعادت آبادغربی حمیدرضامحمدی amirkabirchess.com @amirkabirchess 03136639828-03136623826