استان یزد

نام شهر / شهر یزد
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 خانه شطرنج فرزین یزد یزد یزد صفاییه بلوار صیاد شیرازی وحیده صوابیه     3538238231