استان هرمزگان

نام شهر / شهر بندرعباس
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 مرکز آموزش شطرنج مهدیه بندرعباس هرمزگان بندرعباس میدان 17 شهریور روبروی مجتمع سیتی سنتر اول کوچه نان برکت ساختمان ارم مصباح طبقه اول پ 233 جعفر ناظری گهکانی     9379588038