استان مرکزی

نام شهر / شهر اراک
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 فرهیختگان مرکزی اراک خیابان عباس آباد-کوچه شمس محمدرضا پورعراقیان farhikhtegan64.ir   @  Farhikhtegan_academy 8634220600