بیوگرافی بازیکن

ircf.no image
شناسه فیده : 22519076
ریتینگ : 1589
عنوان : بازیکن
نام : امیر ربی خوراسگانی
کشور :
ایران
استان : اصفهان   
تاریخ تولد : ۰۱ آبان ۱۳۸۴