بیوگرافی بازیکن

حلماء محمدی
شناسه فیده : 22505091
ریتینگ : 1225
عنوان : بازیکن
نام : حلماء محمدی
کشور :
ایران
استان : گلستان   
تاریخ تولد : ۱۴ دی ۱۳۸۳