بیوگرافی بازیکن

یونس کبگانی
شناسه فیده : 22505580
ریتینگ : 1928
عنوان : بازیکن
نام : یونس کبگانی
کشور :
ایران
استان : بوشهر   
تاریخ تولد : ۱۲ خرداد ۱۳۸۱