بیوگرافی بازیکن

راحیل احتشام مهر
شناسه فیده : 12578398
ریتینگ : 1509
عنوان : بازیکن
نام : راحیل احتشام مهر
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۹ شهريور ۱۳۸۲