بیوگرافی بازیکن

زهرا حیدری
شناسه فیده : 12591220
ریتینگ : 1454
عنوان : بازیکن
نام : زهرا حیدری
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۳۰ خرداد ۱۳۸۴