بیوگرافی بازیکن

ircf.no image
شناسه فیده : 22580271
ریتینگ : 1555
عنوان : بازیکن
نام : علیرضا جنت مکان
کشور :
ایران
استان : خوزستان   
تاریخ تولد : ۲۰ مرداد ۱۳۵۸