اخبار

۱۹ مهر ۱۳۹۷

کسب مدالهای رنگارنگ شطرنج ایران در بازیهای پارا آسیایی

مسابقات استاندارد شطرنج نابینایان در دو بخش آقایان و بانوان و در کلاس های مختلف به پایان رسید و تیم ایران موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ شد.
۱۹ مهر ۱۳۹۷

مهندس محمد جعفر کامبوزیا به عنوان نایب رئیس افتخاری فیده انتخاب شد.

پست نایب رییسی افتخاری برای شطرنج ایران