مسابقات گرامیداشت دهه مبارکه فجر

نام مسابقه : مسابقات گرامیداشت دهه مبارکه فجر
محل برگزاری : استان مازندران -  شهر آمل
نوع مسابقات : کشوری
۱۴ بهمن ۱۳۹۶

مسابقات گرامیداشت دهه مبارکه فجر در شهر ساری استان مازندران برگزار خواهد شد.

 
 
 

 

آیین نامه مسابقات