خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان قزوین

 

نام استان:

 

قزوین

نام رئیس هیئت:

 

 

حسن نوری

نام نایب رئیس:

 

خانم سارا اکبری

09126810569

نام دبیر هیئت:

آقای محمد علی پیردهقان

09122819193

تلفن هیئت:

 

3345005 – 0281

3674000 – 0281

فاکس هیئت:

 

3686011 - 0281

وب سایت: qazvinchess.com