خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان اصفهان

 

نام استان:

اصفهان

نام رئیس هیئت:

حسین گلشنی

 

نام نائب رئیس:

 

علی شجاعی

شمس الملوک احمدی

نام دبیر هیئت:

مژگان کریمی

 

تلفن هیئت:

5685100 – 0311

2229659 – 0311

فاکس هیئت:

5684888 – 0311

وب سایت هیئت: http://www.esfahanchess.ir