خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان همدان

 

نام استان:

 

همدان

نام سرپرست هیئت:

 

 امیر عرفان هاشمی

نام نایب رئیس:

 

 ایرج گلپایگانی

بهاره قربانی

 

نام دبیر هیئت:

 خشایار پورمسلمی

 

تلفن هیئت:

 

38244950 -081

فاکس هیئت:

 

38236400 -081

 

وب سایت هیئت: http://www.hamedachess.ir