خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان سمنان

 

نام استان:

 

سمنان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای محمود رضا گل هاشم

09393050093

نام نایب رئیس:

 

خانم حمیده رستمی

 

نام دبیر هیئت:

آقای محمد حسن جوادی

09122311321

تلفن هیئت:

 

4453740 – 0231

فاکس هیئت:

 

4442735 – 0231

3326968 – 0231

وب سایت هیئت: http://www.semnanchess.com