خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجا با 9 پله صعود در رده 28 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 14 بانوان جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو با صعود چشمگیر 29 پله ای در رده های و پنجاه و یکم قرار گرفت شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان قم

 

نام استان:

 

قم

نام رئیس هیئت:

 

آقای حسین رحمتی نشاط

09127490494

نام نایب رئیس:

 

خانم مسعوده کشاورزی

09126511205

نام دبیر هیئت:

آقای محمد صادق خاوری

09122530034

تلفن هیئت:

 

2906700 – 0251

فاکس هیئت:

 

2906700 – 0251

وب سایت هیئت: aa