جلسه کمیته فنی فدراسیون شطرنج برگزار شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، اولین جلسه کمیته فنی فدراسیون شطرنج روز دوشنبه 12 خردادماه با حضور اکثریت اعضا در محل فدراسیون تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون سه موضوع بحث و تبادل نظر شد که به شرح زیر است:

بررسی شاخص‌های انتخاب مدرس برای برگزاری دوره‌های مربیگری و تخصصی

بررسی لزوم دوره‌های تخصصی و بازآموزی مربیگری و محتوای آموزشی این دوره‌ها

بررسی امکان حضور در دوره‌های مربیگری و داوری آنلاین فدراسیون جهانی شطرنج