صدرنشینی مطلق سایپا و صعود ذوب آهن به رده دوم جدول

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

صدرنشینی مطلق سایپا و صعود تیم ذوب آهن اصفهان به رده دوم، مهمترین اتفاقات لیگ برتر شطرنج تا پایان دور پنجم نیم فصل دوم بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دور پنجم و ششم نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور جام اندیشمندان چهارشنبه شب برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

نتایج دور چهارم:

دریا برج شیراز 2 - هیات شطرنج لارستان یک 3

چرخ نیلوفری تبریز 1.5 - ذوب آهن اصفهان صفر 3.5

هیات شطرنج همدان 4.5 -دنیای فلز رشت 0.5

سایپا تهران 4.5 - دانشگاه آزاد اسلامی 0.5

نتایج دور پنجم:

هیات شطرنج لارستان 1.5 - سایپا تهران 3.5

دانشگاه آزاد اسلامی 4 - هیات شطرنج همدان یک

دنیای فلز رشت 1.5 -چرخ نیلوفری تبریز 3.5

ذوب آهن اصفهان 5 - دریا برج شیراز صفر

نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج جام اندیشمندان در 7 دور برگزار می شود و مسابقات تا جمعه 30 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

برنامه ادامه رقابت های نیم فصل دوم به شرح زیر است:

پنجشنبه 29 فروردین
*دور ششم (ساعت 9:30)

جمعه 30 فروردین
*دور هفتم (ساعت 9:30)

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان دور سوم نیم فصل دوم به شرح زیر است:

1- سایپا: تعداد بازی: 12 / امتیاز تیمی 24 / امتیاز انفرادی 50.5

2- ذوب آهن: تعداد بازی: 12 / امتیاز تیمی 18 / امتیاز انفرادی 38.5

3- چرخ نیلوفری تبریز : تعداد بازی 12 / امتیاز تیمی 16 / امتیاز انفرادی 36.5

4- دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد بازی 12 / امتیاز تیمی 12 / امتیاز انفرادی 30.5

5- دنیای فلز رشت: تعداد بازی 12 / امتیاز تیمی 12 / امتیاز انفرادی 30

6- هیات شطرنج لارستان: تعداد بازی 12 / امتیاز تیمی 7 / امتیاز انفرادی 20

7- هیات شطرنج همدان : تعداد بازی 10 / امتیاز تیمی 6 / امتیاز انفرادی 23

8- دریا برج شیراز: تعداد تعداد بازی 10 / امتیاز تیمی 1 / امتیاز انفرادی 12