اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو به میزبانی بندرعباس

۰۶ آبان ۱۳۹۷

نفرات ذیل موفق به کسب نمره قبولی شدند :

 

 

ردیف  نام و نام خانوادگی کد سیستم جامع ملاحضات و شرایط تکمیلی
1 محمد اصبحی 10269 قبول قطعی
2 غلامرضا خواجویی نژاد  8409 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
3 مشعوف محمدی 1109 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
4 نیما نجفی 8685 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
5 حسین جهانگیری 4947 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
6 مهزیار قاسمی 8520 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
7 یاسمن داودی 9648 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
8 میلاد سلیمانیان 8446 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
9 مهدی زاهدی 7962 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
10 جعفر ناظری گهکانی 5520 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
11 اسماعیل درینی 12282 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
12 ریحانه محررزاده 13950 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
13 سعید مهرفر 11463 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
14 عبدالله بهادری 7485 قبول مشروط به گذراندن دورهای تخصصی
15 کامبیز علیمرادی دوکوهی 22218 قبول مشروط به حد نصاب ریتینگ و گذراندن دورهای تخصصی
16 بهزاد دژداد 2091 قبول مشروط به حد نصاب ریتینگ و گذراندن دورهای تخصصی
17 حمید طاهری زاده 14652 قبول مشروط به حد نصاب ریتینگ و گذراندن دورهای تخصصی
18 الهام درخشنده 19188 قبول مشروط به حد نصاب ریتینگ و گذراندن دورهای تخصصی