اسامی قبول شدگان دوره مربیگری دره 3 در نجف آباد

۱۳ شهريور ۱۳۹۷

دوره مربیگری درجه سه شطرنج تیرماه امسال به میزبانی نجف آباد برگزار شد. افراد زیر موفق به کسب نمره قوبلی در این دوره شدند:

داوود فاتحی قهفرخی

خدیجه باقری کوشچه

فاطمه کشانی

حسن اسدی

صالح طاهرزاده

ساجده نوریان

زهرا اله یاری نوگورانی

لیلا احمدپور مبارکه

محمد انصاریان

محدثه محمدی

جواد محمدی کسروی

زینب جانقربان

سمیه رهبری نجف آبادی

جیران اخوان حدیدی

مریم حاجی عرب

زهره مومنی دولت آبادی

محبوبه سرباز حسین آبادی

اردشیر بهرامی بارجانی

حسن محمدپور

مهری مومنی دولت آبادی

پرهام بویان مهر

مهدی اکبری

خدیجه علیمراد سیچانی

مطهره صابری

سید حسین موسویان

پردیس میرسالاری

اردشیر شیری  بابادی

محمد مومنی کوپائی

سمیه عابدی دهقی

الهه سجادی