ثبت نام پست رئیس هیئت شطرنج استان آذربایجان شرقی

۰۵ خرداد ۱۳۹۷

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی جهت انتخابات احراز پست ریاست هیات شطرنج این استان از تاریخ 2 لغایت 9 خرداد 1397 از علاقمندان واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند در بازه زمانی ذکر شده به اداره کل ورزش و جوانان این استان مراجعه نمایید.