آغاز سومین دوره مسابقات جام اترک در بجنورد

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

سومین دوره مسابقات جام اترک در شهر بجنورد آغاز شد در این مسابقات که از روز 11 لغایت 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود بیش از 80 شطرنج باز در 9 دور به روش سوییس با یکدیگر به رقابت می پردازند

سر داور این مسابقات داور بین المللی رضا پاشانجاتی و مدیر ستاد برگزاری مسابقات اقای نقی هجرتی رئیس هیات شطرنج خراسان شمالی می باشد.

لینک نتایج مساباقت