جشنواره قهرمانی پیشکسوتان ایران

۲۷ فروردين ۱۳۹۷

فدراسیون شطرنج در نظر دارد با همکاری هیئت شطرنج استان گلستان جشنواره قهرمانی پیشکسوتان شطرنج کشور را در دور رده 50 تا 50 سال و بالای 65 سال برگزارنماید, مسابقات از روزشنبه مورخ 15/2/97 راس ساعت 17 در استان گلستان شهر علی آباد آغاز خواهد شد.

مسابقات در دو جدول با شرایط زیر برگزار میگردد:

الف-گروه سنی 50 تا 65 سال: متولدین 10/10/1332 الی 10/10/1347

ب- گروه سنی بالای 65 سال: متولدین 11/10/1332 و قبل از آن

مسابقات در 7 دور به روش سوئیس برگزار خواهد شد.

زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه و 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی میباشد.

آیین نامه مسابقات قهرمانی پیشکسوتان 97