نظرسنجی : چه کسی قهرمان سال 1396 شطرنج خواهد شد ؟

۱۸ اسفند ۱۳۹۶

مسابقه قهرمانی شطرنج آقایان کشور طی 11 دور از 18 لفایت 27 اسفندماه به میزبانی بوشهر برگزار خواهد شد.

survey tool