پایان دوره مربیگری درجه سه در ارومیه با تدریس استاد "ایرج صباح"

۰۵ اسفند ۱۳۹۶
دوره مربیگری درجه سه با تدریس استاد "ایرج صباح" از 30بهمن تا 3 اسفندماه در ارومیه برگزار شد.