اجرای طرح پژوهشی تحصیلات تکمیلی با همکاری کمیته پژوهش و استعدادیابی فدراسیون

۲۹ بهمن ۱۳۹۶
طرح پژوهشی تحصیلات تکمیلی با همکاری کمیته پژوهش و استعدادیابی فدراسیون به اجرا در آمد. در این پژوهش، حامد قناعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات قصد دارد ثابت نماید آموزش شطرنج می تواند برای کودکان در سنین رشد، به عنوان یک روش مکمل رفتاری و غیردارویی، در کاهش و بهبود عوارض این اختلال مفید باشد. او معتقد است با توجه سوابق قبلی و اعتقاد متخصصین علوم رفتاری به فوائد متعدد آموزش شطرنج در کاهش عوارض بیش فعالی، نتایج مطلوبی از این پژوهش بدست خواهد آمد. کمیته پژوهش و استعدادیابی و مرکز علمی کاربردی فدراسیون شطرنج در اجرای این طرح با پژوهشگر همکاری می نمایند همچنین ژاله یوسفی مربی و دانش آموخته مرکز علمی و کاربردی فدراسیون ، آموزش دانش آموزان این پژوهش را بر عهده دارد. در این طرح دو گروه 15 نفره از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه انتخاب و یک گروه بمدت سه ماه تحت آموزش شطرنج قرار می گیرند و پس از اتمام دوره، بررسی و مقایسه عوامل روانشناختی بین دو گروه انجام خواهد شد. عنوان پایان‌نامه: اثرات آموزش شطرنج بر توجه کودکان با اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی استاد راهنما: خانم دکتر شهره شکرزاده ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد جنوب و عضو کمیته پژوهش و استعدادیابی فدراسیون شطرنج) پژوهشگر: حامد قناعی