برترینهای مسابقات استاندارد شطرنج جام قهرمانان مردان درگز معرفی شدند

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

مسابقات استاندارد شطرنج جام قهرمانان مردان درگز با حضور دوازده بازیکن برتر شهرستان در 6 هفته و بصورت دوره ای برگزار گردید که در پایان این نتایج بدست آمد:

مقام اول میثم خرمی راد
مقام دوم محمد واحد نژاد
مقام سوم امین پوررضا
مقام چهارم اصغر صدری نژاد
مقام پنجم رضا احیائی
مقام ششم مصطفی ارجمند

نفرات اول تا ششم این مسابقات به عضویت تیم درگز جهت مسابقات لیگ استان درآمدند و سه نفر برتر نیز جواز حضور در تورنمنت بین المللی فردوسی را کسب کردند.