چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران برگزار می گردد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران از 5 تا 10 فروردین ماه در بیرجند برگزار می گردد.

هیات شطرنج استان خراسان جنوبی در نظر دارد با هماهنگی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران را به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بیرجند در دو بخش استاندارد و سریع برگزار نماید.

آیین نامه چهارمین دوره جام خاوران