مهندس حسن نوری رییس جدید هیات شطرنج استان قزوین شد

۱۱ بهمن ۱۳۹۶
مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان قزوین با حضور رئیس فدراسیون شطرنج تشکیل شد و مهندس حسن نوری با کسب اکثریت آرای مجمع به عنوان رئیس هیئت شطرنج استان قزوین برای چهار سال آینده انتخاب شد.