پنجشنبه آخرین مهلت ثبت نام مسابقات اوپن شطرنج سریع جام فجر خرم آباد

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

سومین دوره مسابقات اوپن شطرنج سریع جام فجر12و13بهمن ماه به میزبانی خرم آباد برگزار می شود. این مسابقات ویژه ریتینگ زیر 2100 است و 
ثبت نام این رقابتها تاساعت 12روزپنجشبه می باشد وازآن پس بهیج وجه ثبت نام انجام نمی شود.