سومین اپن سریع "جام فجر خرم آباد"12 و 13 بهمن برگزار می شود

۰۱ بهمن ۱۳۹۶

سومین اپن سریع "جام فجر خرم آباد" 12 و 13 بهمن ویژه ریتینگ داران زیر 2100 برگزار می شود. مجموع جوایز این مسابقات 33.500.000 ریال می باشد.

آیین نامه مسابقات