نتایج دوره مربیگری درجه 2 اصفهان

۲۷ دی ۱۳۹۶

نتایج کلاس مربیگری درجه 2 اصغهان با تدریس استاد بزرگ مرتضی محجوب اعلام شد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

ملاحظات وشرایط تکمیلی

1

ابراهیم کربلایی

به شرط کسب ریتینگ حدنصاب وگذراندن دوره های تخصصی

2

فرانک شبانیان

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

3

محمد جواد نادری

مشروط  به گذراندن دوره های تخصصی

4

امیر حسین سلیمی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

5

فرزاد عبدالهی

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

6

مژگان اسحاقی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب و گذراندن دوره های تخصصی

7

جواد شریفی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

8

سید احمد عمادی

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

9

سید علی موسوی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

10

سید جلال موسوی

مشروط به کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن دوره های تخصصی

11

مجید صمیمی

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

12

مجتبی سعیدی

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

13

زهرا اکبری

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

14

ایمان بختیاری

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

15

حسین قدیری

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

16

مهدی اسمعیلی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

17

مهران تیموری

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

18

نیلوفر رمضانپور

مشروط به گذراندن دوره های تخصصی

19

مرضیه لاچیانی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

20

کامبیز بیاتی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی

21

رسول صمیمی

مشروط به کسب ریتینگ حد نصاب وگذراندن دوره های تخصصی