اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 2 استاد موسویان

۲۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، اسامی شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان دوره مربیگری درجه2 که از تاریخ 11/9/96 لغایت 14/9/96 در شهرستان شیراز توسط استاد بین المللی و مربی فیده سید حامد موسویان برگزار شد به شرح زیر است:

 

 

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

   

نمره امتحان

شرایط تکمیلی

 

1

 

پدرام سخنوریان

   

 

18.5

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و شرط سنی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

2

 

مرتضی مهرابی

   

 

18

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

3

 

عدنان ندیمی فر

   

 

17

 

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون

 

4

 

حمیدرضا اسماعیلی

   

 

16.25

 

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون

 

5

 

سیاوش نبی پور

   

 

16.25

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

6

 

شاهین زنگنه

   

 

15

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

7

 

مجتبی تدینیان

   

 

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

8

 

پروین کلهری

   

 

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون

 

9

 

 

نازنین اسفندیاری

   

 

13.5

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

10

 

تورج طهماسبی

   

 

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و اخذ درجه بین المللی درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

11

 

پانته آ رحیمی

   

 

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

 

12

 

معصومه صادقی

   

 

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و  اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

13

عمار سلطانی

   

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان

14

سمانه جعفری نیا

   

14

گذراندن 6 کارگاه تخصصی مورد نظر فدراسیون و طی کردن فاصله زمانی و اخذ درجه بین المللی حد نصاب درج شده در ایین نامه کمیته مربیان