آیین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج اوپن زنگان منتشر شد

۱۶ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دومین دوره مسابقات شطرنج اوپن زنگان از 30 دی تا 6 بهمن ماه در زنجان برگزار خواهد شد. مجموع جوایز این ممسابقات 168/000/000 ریال می باشد.

آیین نامه مسابقات