تقویم پیشنهادی فدراسیون شطرنج سال 1397

۱۳ دی ۱۳۹۶

فدراسیون شطرنج تقویم موقت پیشنهادی رویدادهای سال 1397 را منتشر نموده است، از هیئت های استان ها دعوت می شود مسابقات کشوری و بین المللی خود را جهت درج در تقویم ارسال کنند. همچنین پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل Iran_chess@yahoo.com ارسال کنید.

 

دریافت تقویم پیشنهادی فدراسیون