زاگنیدزه و کارلسن قهرمانان برق آسای 2017

۱۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مگنوس کارلسن قهرمان برق آسای جهان و نانا زاگنیدزه قهرمان برق آسای بانوان جهان در سال 2017 شدند.