ونجون و آناند قهرمانان سریع 2017

۰۹ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، ویشی آناند قهرمان سریع جهان و جو ونجون قهرمان سریع بانوان جهان در سال 2017 شدند.