ویدیوهای دوره آموزشی استراتژی شطرنج بر اساس مکتب روسیه(بخش دوم) ترجمه و صداگذاری از خانم نیوشا افشار

۰۹ دی ۱۳۹۶

ویدیوهای دوره آموزشی استراتژی شطرنج بر اساس مکتب روسیه(بخش دوم) ترجمه و صداگذاری از خانم نیوشا افشار

1- رخ در عرض هفتم بخش دوم : http://www.aparat.com/v/EJic4
2- ستون باز بخش دوم : http://www.aparat.com/v/m3XDo
3- فیل خوب و بد بخش دوم : http://www.aparat.com/v/W3JBK
4- پایگاه ، بخش دوم : http://www.aparat.com/v/qa2RW
5- بازی با پیاده ها ، بخش دوم : http://www.aparat.com/v/jqWZd
6- پیاده رونده ، بخش دوم : http://www.aparat.com/v/6tJUy
7- قلعه در جناح مخالف ، بخش دوم:http://www.aparat.com/v/zFjoV
8- حمله در جناح وزیر ، بخش دوم : http://www.aparat.com/v/MkHhG
9- قربانی پوزیسیونی ،بخش دوم : http://www.aparat.com/v/YO4xE
#ویدیوی_آموزشی